Iminsi 10 y' Amasengesho

Information December 23, 2022

11 Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w’ibyo muzabona hanyuma. Ni ko Uwiteka avuga. 12 Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira.. 13 Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose.

Yeremiya 29 11-13

    2 comments

  • | December 23, 2022 at 6:44 pm

    I will parts of it

  • | March 8, 2023 at 5:28 am

    Iki ni igikorwa cy’indashyikirwa gikozwe na NERF. Abantu aho bazaba bari hose ku isi bazajya bamenya ibibera muri iyi Field. Ivugabutumwa rizagera aho mutabasha kugera, kandi ari yo ntumberi y’itorero. Mbifurije gukomeza kujya imbere, kuko itorero si ryo rigomba gusigara inyuma mu gihe ibigo byo hanze kugira ngo birusheho kumenyekana bifungura urubuga nk’uru. Uwiteka Azababashishe kurukoresha mu kumuhesha icyubahiro

Tanga Ibitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *