Rwagitima

Intara ya Rwagitima ya hanzwe mu mwaka wa 2005 ibyawe na Kabarore Yatangiranye n'abizera 2625 bakorera mu Matorero 5 n'inteko 2, Ubu ifite abizera 4500 bakorera ku Matorero 7 n'inteko 3. Ikorera mu Mirenge 2 igizwe n'abaturage ibihumbi 90489, Nukuvuga abizera 4 mu baturage 100.

Rwagitima