Karambi

Intara ya Karambi yatagiye 2011 ikwuwe ku ntara ya Gakoni. Yatagiranye amatoro 9 n’inteko 2 yatagiranye abizera 3729. Ubu ifite abizera 6512, amatorero 9 n’inteko 8. Ubu igiye kubyara indi ntara yikwitwa Munini, izagira amatorero 5 n’inteko 5. Bikorera mu murenge wa Rwimbogo utuwe n’abaturage 48287. Karambi ikorera no mu murenge wa Murundi utuwe n’abaturange 55381 ndetse no mu murenge Rugarama mu kagari ka Matunguru, gatuwe n’abaturage 17660.

Karambi B edited
Karambi