Ngarama

Intara ya NGARAMA yatangijwe mu mwaka w'1989 ibyawe n'intara ya Ruyonza. Yatangiye yitwa Katabagema nyuma y'igihe iza guhindurirwa izina yitwa Ngarama ibyarwa na Ruyonza ari yo yaje kwitwa Rukomo tuzi ubu.

Iyi ntara yacu ya Ngarama yaje gukomeza kwagura umurimo w'ivugabutumwa ibyara iya Mimuri na Nyakigando kandi biri mu mushinga wo kubyara indi yitwa Rwankuba. Icyo gihe yari ifite abizera 3,689.

UBU, HARI ABIZERA 1751 MU NTARA YA NGARAMA KANDI BAFITE URUHARE MU GUKURIKIZA NO KUBWIRIZA ABANDI UBUTUMWA BW'ABAMARAYIKA 3.

1. Ngarama 32,282
2. Gatsibo 27,701
3. Mimuri (Utugari 3 dutuwe na 12,846)
Mukama( Abizera 9, badafite aho bateranira)
5. Nyagihanga 27,927
6. Ruvune 22,634
7. Bwisige 18,619

Muri iyi mirenge 7 dufitemo imirenge 3 yose itorero ritari ryakandagiramo ariko dufite ingamba zo kuhafungura umurimo. Intara yacu igizwe n'amatorero 6 ahanzwe.

Ngarama